Reglement

Reglement WHC De Scherpenbergh (versie 1 januari 2011)

Artikel 1: Verantwoording

Golf- en Businessclub De Scherpenbergh beoogt met het oprichten van de Witte Handicap Club De Scherpenbergh, in het vervolg WHC De Scherpenbergh, faciliteiten te creŽren voor niet clubgebonden golfers. Zij zal hierbij alles in het werk stellen om leden van WHC De Scherpenbergh te behandelen volgens het gastvrijheidconcept, zoals dat van kracht is op Golf- en Businessclub De Scherpenbergh.

Artikel 2: Rechtsvorm

WHC De Scherpenbergh valt geheel onder Golf- en Businessclub De Scherpenbergh B.V. en is geen vereniging of stichting.

Artikel 3: Lidmaatschap

Personen die in het bezit zijn van een NGF Golfvaardigheidsbewijs of een NGF Handicap kunnen lid worden van WHC De Scherpenbergh door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier op te sturen naar Golf- en Businessclub De Scherpenbergh, Albaweg 43, 7364 CB Lieren. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor een jaar als niet voor 1 december van het jaar voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd. Opzegging kan zowel plaatsvinden door het lid als Golf- en Businessclub De Scherpenbergh.

Artikel 4: Rechten van de leden

Golf- en Businessclub De Scherpenbergh biedt de volgende faciliteiten aan de leden van WHC De Scherpenbergh, zoals het organiseren van:

  • De handicapregistratie conform de bepalingen, die zijn vastgesteld door de NGF.
  • 9 en 18 holes qualifying wedstrijden.
  • Informatievoorziening.

Artikel 5: Consumpties

Consumpties die genuttigd worden tijdens de aanwezigheid op Golf- en Businessclub De Scherpenbergh moeten direct worden afgerekend.

Artikel 6: Wedstrijden

Leden kunnen zich inschrijven voor wedstrijden via golf@scherpenbergh.nl of door het standaard inschrijfformulier te faxen aan 055-505 23 88. Wedstrijdindelingen worden gemaakt op de woensdag voorafgaand aan de wedstrijddag. Wanneer u zich heeft opgegeven voor een wedstrijd, maar door onvoorziene omstandigheden niet kunt deelnemen verzoeken wij u dat zo ruim mogelijk van te voren te melden per fax 055-505 23 88 of per e-mail golf@scherpenbergh.nl.

Artikel 7: Overig

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van Golf- en Businessclub De Scherpenbergh.